Google Marketing (1) – Uvod u Temu

GoogleMarketing

Ovaj uvodni članak na temu Google Marketinga shvatite kao fokusiranje na tehnike kompanije Google koja u web marketingu danas ima vodeću ulogu kako po pitanju tržišnog udjela tako i kao tehnološki lider od kojeg dolaze glavni trendovi u jednoj dinamičnoj niši informatičkih tehnologija danas. Ipak, prije nego se usredotočimo na sam Google samo par riječi o jednom okvirnom pojmu u koji se uklapa cijela priča koju imate u četiri nastavka na ovom portalu, a vi upravo sada čitate prvi, uvodni nastavak.

 

Digitalni marketing

Okvirni pojam je zapravo zajednički nazivnik brojnog i šarolikog niza aktivnosti koje se odvijaju pod mrežnim okriljem i vodimo ih pod nazivom Digitalni Marketing. Kovanica nije loša, ali je ipak pomalo pretpotopna jer pojam digitalnog imao je puno više smisla i neki svoj izdvojeni realitet u prošlosti dok je postojao i parnjak (analogno) kojim smo označavali sve ostalo što smo vodili pod pojmom elektronike i njezine primjene.

Danas nema analogne televizije, nema ni analognog zvuka, a mreže ionako prije nije ni bilo. Ipak, pojam je ostao i danas pod digitalno mislimo na računalno i ono na mreži, dakle umreženo, ono čemu pristupamo u mreži. U tom smislu nastala je podjela medijskog prostora na dva dijela, na jedan koji doživljavamo kao nešto na tradicionalan način i drugi kao nešto čemu pripada budućnost. U prvom dijelu su radio, TV i tisak, a u drugom dijelu umrežena računalna oprema i kada govorimo o digitalnom marketingu, mislimo na ovu drugu grupaciju unutar koje je i mrežni marketing bilo kao implicitna podrška nekoj specijalnoj vrsti marketinga, ili pak kao eksplicitna aplikacija mreže u marketingu. Sve u svemu u zajedničkom prikazu digitalni marketing čine:

 1. eMail marketing
 2. Socijalni marketing (Facebook, Twitter, LinkedIn, GooglePlus…..)
 3. Content marketing (Inbound Marketing)
 4. Video marketing (YouTube, Vimeo….)
 5. SEO alati
 6. SEM (SearchEngineMarketing- Google AdWords i AdSense)

Predmet našeg interesa u ovom članku je ova posljednja, šesta stavka za koju je Google priredio komplet alata koji u cijelosti pokrivaju sve potrebe web marketinga i u ovom trenutku tim alatima služi se najveći broj korisnika na mreži. Kao što ime tehnike govori, SEM (SearchEngineMarketing) vezan je na temeljnu aktivnost u pretraživaču, na onu aktivnosti koju za vas odradi Google na vaš upit njegovom pretraživaču.

 

Google radno okruženje na mreži

Ustvari, ako na trenutak zanemarimo užu temu članka, sjetiti ćemo se da Google i općenito nudi programsku podršku raznim vidovima poslovnih aktivnosti uz pomoć računalnih resursa. Kad pogledate kako se razvijalo natjecanje među pretraživačima, lako uočite sličnosti s aktivnostima Googlea u web marketingu. Gotovo savršena poslovna politika osmišljena je tako da ima jaki fokus na cjelovitu tematiku web marketing i taj fokus u vremenu širi taman toliko koliko se sama mreža i njene aktivnosti šire. Kako je unos u pretraživač ključna radnja u cijeloj mrežnoj aktivnosti i odvija se danas uglavnom iz Chrome web preglednika, postaje jasno zašto će i ostali alati iz Google ponude dominirati mrežom- to je pitanje fokusa, konvergencije i sinergije, a sve je na strani Googlea, ustvari on je taj koji sve to stvara!

Inače, Google je web marketing business na mrežu postavio na zbilja dobro osmišljen način i ako treba izdvojiti ključne Google resurse koji u koordiniranom radu ciklički vrte programirane poslovne transakcije, lista nije predugačka, jako dobro odražava ideju i princip, a korisnici zapravo nemaju što birati, točnije nemaju što birati jer ne trebaju birati, izbor je jasan…

 1. Google web preglednik (chrome)- njime danas većina korisnika pristupa mreži
 2. Google pretraživač (search)
 3. Google email servis (gmail)- dominantan mrežni servis elektroničke pošte
 4. Google Adwords- mrežni servis koji je zadužen za aukcije koje se pokreću na svaki novi upit na Google pretraživaču
 5. Google AdSense- mrežni servis koji pronalazi domaćine (medije) na kojima će oglas biti objavljen
 6. Google Analytics- mrežni servis za analizu događanja na mreži

 

Jedna marketinška akcija je AdWords ciklus  i pokreće ga upis pretrage

Radni ciklus SEM web marketinga je uhodan i vrti se u munjevitim sekvencama koje bivaju pokrenute u svakoj seansi na mreži u kojoj korisnik u otvorenom pregledniku ukuca ključnu riječ ili riječi u tekstualni okvir pretraživača. Servis vrlo promptno reagira, aktivira i kompletira fazu dodjele oglasnog prostora vezanog na tematiku pretrage tako da ključne riječi proslijedi specijaliziranom Google servisu poznatom kao Google AdWords.

GAW 781x200

U svojevrsnoj aukcijskoj proceduri, AdWords dodjeljuje oglasni prostor ponuđaču koji najbolje udovolji nekim kriterijima koje provjerava AdWords. Sam oglasni prostor Google jednim dijelom kao istaknutu poziciju u pretrazi )prvih nekoliko mjesta, s naznakom…. PLAĆENI OGLAS), a drugim dijelom prostor unajmljuje od medija s kojima pod stanovitim uvjetima sklapa takozvani AdSense ugovor i za to uredno i promptno mediju po predviđenoj tarifi plaća realizaciju. Računica isplate slijedi PPC postulat (PayPerClick- PlaćanjePoClicku) i opći konsenzus je da je to najisplativiji model oglašavanja jer oglašivač plaća izražen, točnije ostvaren, a ne samo pretpostavljen interes potencijalnog kupca.

Pojedinosti o radu AdWordsa i AdSensea su teme drugih članaka, a nama ovdje ostaje samo konstatacija da je u ovako pripremljenoj mrežnoj, točnije računalnoj kombinaciji cijeli sustav zapravo tiskara novca u oblaku (cloud) jer novac se naprosto stvara- generiraju ga moćna umrežena računala kompanije Google u stalnim i bezbrojnim transakcijama s partnerskim računalima korisnika na mreži. Iako AdWords i AdSense rade u savršenoj harmoniji koristeći rezultate Google Searcha, ostaje još dosta toga za doraditi i unaprijediti, a to je posao za još neke Google servise, prije svih ima posla i za Google Analytics i u tim pomoćnim alatima se krije dio tajne uspjeha nekih, ali i traljavih rezultata, ponekad čak i potpunog neuspjeha drugih!

 

 

Ostale srodne Google aktivnosti

Poznato je da Microsoft na računalima, točnije na operacijskim sustavima i programskoj podršci uredskog tipa ima pravi računalni eko-sustav, a slično je i na mreži gdje Google nastoji u svoje krugove uvući glavninu korisnika mudro računajući na to da neće moći odoljeti kvalitetnoj, a ujedno i besplatnoj ponudi alata za gotovo sve aktivnosti na mreži i… uglavnom mu uspjeva. Jedan takav skup besplatnih alata je i Google My Business i već kad pogledate ikone iz promidžbene animacije, postaje jasno da Google svoje carstvo gradi kamen po kamen.

Ovaj inače zgodan paket pod nazivom Google My Business (prije poznat kao Google+ Business Page) stvarno na jednostavan i spretan način zaokružuje komplet koji ima zadatak držati poslovne korisnike u stalnom kontekstu zacrtanom Google servisima. Ono o čemu se Google ne izjašnjava javno, ipak je javna tajna- Google na suptilan način podilazi korisnicima svojih servisa i izvan redovne procedure pojedinog servisa. 

Google My Business 781x200

 

Spomenuo sam kako Googleu polazi za rukom nešto slično Microsoftu u računalnim sustavima, ali Google zapravo uspjeva u svemu, osim za sada na društvenim mrežama, no to je već druga priča. Ipak, web marketing postoji i preko društvenih mreža, tako da se u tematici marketinga donekle preklapaju, ali uz pametno korištenje SEM i marketing na društvenim mrežama postaju kompatibilni i uzajamno se podupiru. No, na društvenim mrežama je i niz jako uspješnih kompanija među kojima i najveća od svih- Facebook, ali o tome u nekom drugom članku!

GoolePlusLogo 100rcSEM je tehnika web marketinga koja uzima sve veće učešće, posebice na većim tržištima gdje dolazi do izražaja sposobnost aukcijskog mehanizma da promptno plasira oglase na velik broj oglasnih mjesta. Dobro odrađen SEM je ujedno i generalno govoreći najisplativije oglašavanje tipa PPC. Među SEM ponuđačima vodeće mjesto zauzima Google i premda nije sam, ipak, ta kompanija dominira i  to će vremenom postati još izraženije pa ako planirate neke aktivnosti u web marketingu- svakako računajte na Google!

Ako sadržaj nalazite vrijednim čitanja, lijepo vas molimo da nas podržite FB Like klikom