Jagoda Kecman: Pari nan se da nikad kraja od otega raja.

 

 

 

 

Zajubili se nji dvoje, ove dvi barke i redovito večeri motoren brontulavali, ulipo se pripovidali i bacali mriže u more, a jutron ji jopet vanka vukli.
S vrimenon in sve popustilo, motor zašteka i jarbol se cencu pomaka, ma barba sve sredi i jopet sve po staremu dok jednega dana jedna o nji ni ostala brez svojega barbe ….
Osta brod sam u kraj, a oni drugi, bidan i sam nastavi daje …
Otako to gre i s namin, ako je sriće udvoje nan lipje i laknje proć sve partence života i pari nan se da nikad kraja od otega raja.
Sve dežgracije su ništa, kontra liposti dice i nas koji se na pogled razumimo i sve moremo …
A onda, dojde vrime i potriba i nas ka i brode krpit, one male bonboncine pit, sve nas boli ,kosti se raštimale i škripjedu ka stara vrata o komore, a nima ko da oto vidi, pa trajemo i duramo dokle moremo i moramo …
Sve je ovo tu, okolo nas, pa kako onda oto ne čekati i u ovi svoj život koji odavno napuni pun mašur žuči i kakadi koje bi vajalo nidir istresti, a nimaš di, a i kako, jerbo jopet, kako ćeš brez kakadi koje samo tvoje i boje da ji nikor ne vidi..
Danas je novi dan, ajmo daje s lipjin vonjen besid i onin našin mašuren pod ruku ….

 

Jagoda Kecman

autorica slike: Jagoda Kecman

HeraZnanje

 

 

Ako sadržaj nalazite vrijednim čitanja, lijepo vas molimo da nas podržite FB Like klikom